szolgáltatás

Clauzele Contractuale Generale

 

Clauzele Contractuale Generale (în cele ce urmează: CCG) conţin drepturile şi obligaţiile Societăţii pe Acţiuni Închise Extreme Digital (în cele ce urmează: Furnizor) şi ale Clientului (în cele ce urmează: Client) utilizator al serviciului comercial electronic oferit de către Furnizor prin pagina www.edigital.ro. (În cele ce urmează Furnizor şi Client împreună: Părţile). CCG se referă la fiecare act juridic şi serviciu, care are loc prin pagina web www.edigital.ro, indiferent că îndeplinirea acestuia se realizează din România sau din străinătate, prin Furnizor sau de către colaboratorul acestuia.

Datele Furnizorului:

 • Denumire: Extreme Digital Zrt.
 • Sediu și adresă poștală: 1033 Budapest, Szentendrei u 89-95. X.ép
 • Serviciul clienți: informații detaliate la punctul 1.7
 • Telefon: 004-0373 745 101 / +36 (1) 452 0090
 • Fax: +36 (1) 240 1791
 • Email: [email protected]
 • Nr. de identificare al firmei: Cg. 01-10-045869
 • Denumirea instanței la care s-a făcut înregistrarea: Fővárosi Bíróság (Tribunalul Metropolitan Budapesta)
 • Cod fiscal: RO2610177, HU14174179-2-44

 1. Informaţii generale, încheierea contractului între Părţi

Efectele juridice ale CCG se extind la toate serviciile comerciale electronice furnizate pe teritoriul României, care au loc prin intermediul magazinului online (în cele ce urmează: magazin Online Extreme Digital), care se află pe pagina web www.edigital.ro (în cele ce urmează: Pagina web). Mai mult, efectele juridice ale CCG se extind la toate acele tranzacţii comerciale de pe teritoriul României, care sunt încheiate între Părţile stabilite în prezentul contract. Cumpărăturile efectuate în magazinul Online Extreme Digital sunt reglementate de Legea nr. 108 din 2001 („Legea com. electr.”) privind anumite aspecte ale serviciilor comerciale electronice şi serviciile societăţii informaţionale.

 

Cumpărăturile în magazinul Online Extreme Digital sunt posibile prin comandă trimisă în format electronic, în modul stabilit prin prezentul CCG.

 

O parte semnificativă din serviciile furnizate de către magazinul Online Extreme Digital sunt accesibile pentru toţi utilizatorii, chiar şi fără înregistrare. Unele servicii sunt condiţionate de înregistrare (logare), la care, conform celor precizate în CCG, oricine este îndreptăţit.

 

După depunerea comenzii, contractul, până la momentul îndeplinirii lui, poate fi modificat sau anulat în mod liber şi fără consecinţe. Acest lucru se poate efectua prin telefon sau prin scrisoare electronică. Contractul în limba română care ia fiinţă între Părţi prin cumpărarea produsului, se clasifică drept contract în formă scrisă, Furnizorul îl înregistrează şi îl păstrează timp de 5 ani de la încheiere.

 

Contractul este în limba română.

 • Serviciul clienți: Extreme Digital Zrt.
 • Adresa Biroului de Relaţii cu Clienţii: Ungaria, 1033 calea Szentendrei, nr. 89-95.
 • Programul de lucru al serviciului de relaţii cu clienţii: (în cursul săptămânii) 9:00-18:00
 • Telefon: 004-0373 745 101
 • Telefax: +36 (1) 240 1791
 • Adresa de Internet: www.edigital.ro
 • E-mail: [email protected]

2. Înregistrare

2.1. Înregistrarea, care are două etape, poate să aibă loc prin completarea formularului de înregistrare din meniul Înregistrare de pe pagina principală (pagina de pornire). Formularul prealabil de solicitare date (este necesar un nume de utilizator ales liber, o adresă de e-mail valabilă şi o parolă aleasă). Accesarea linkului trimis prin e-mail în vederea validării înregistrării este urmată de un formular personal, mai detaliat, care poate fi completat şi înainte de trimiterea comenzilor. Clientul, prin înregistrarea pe Pagina web, declară că a luat la cunoştinţă şi acceptă declaraţia de protecţie a datelor, publicată în CCG şi pe Pagina web şi îşi exprimă acordul la gestionarea datelor cuprinse în Declaraţia de protecţie a datelor.


2.2. Furnizorului nu îi revine nici o responsabilitate pentru unele întârzieri de transport (furnizări de produse) sau pentru alte probleme ori erori cauzate de furnizarea eronată sau inexactă a datelor de către Client. Furnizorului nu îi revine nici-o responsabilitate pentru prejudiciile care rezultă din pierderea (uitarea) parolei sau dacă din cauze neimputabile Furnizorului aceasta devine disponibilă unor persoane neautorizate. Furnizorul tratează fiecare înregistrare ca o persoană juridică de sine stătătoare. Schimbarea datelor introduse anterior este posibilă după autentificare, prin accesarea linkului Setări personale la meniul Modificarea datelor personale, ceea ce poate viza și datele legate de comenzile active. Furnizorului nu îi revine nici o responsabilitate pentru prejudiciile sau erorile rezultate din modificarea datelor înregistrate de către Client.

3. Comenzi

3.1. Caracteristicile şi specificaţiile referitoare la produsele ce urmează a fi cumpărate se găsesc pe pagina produselor respective. Se califică realizare de natură contractuală in cazul Furnizorului, dacă produsul deţine caracteristici mai favorabile decât informaţiile furnizate pe pagina de web sau în instrucţiunile de utilizare. În cazul în care înainte de achiziţionare apar întrebări legate de produs, serviciul nostru de relaţii cu clienții vă stă cu plăcere la dispoziţie. În măsura în care aveţi nevoie de mai multe informaţii legate de caracteristicile, proprietăţile de bază, utilizarea, uzabilitatea produsului decât cele publicate pe pagina web, vă rugăm să vă adresaţi serviciului de relaţii cu clienţii, ale cărui date de contact le găsiţi la punctul

 

3.2. Preţul de cumpărare este întotdeauna suma afişată lângă produs, care, dacă nu este separat evidenţiat, conține taxa pe valoare adăugată. Preţul de cumpărare a produselor nu conține cheltuielile de transport.

 

3.3. Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile produselor ce pot fi comandate de pe Pagina web, iar modificarea intră în vigoare odată cu afişarea pe Pagina web. Modificarea nu influenţează negativ preţul de cumpărare în cazul produselor deja comandate.


3.4. În măsura în care, în pofida atenţiei manifestate de Furnizor, pe platforma Magazinului Online apare un preţ greşit, în special în cazul unei erori vădite, de ex. în cazul preţurilor semnificativ diferite faţă de preţul general acceptat sau estimat sau în cazul preţurilor de “0“ RON sau “1“ RON afişate din cauza unor erori de sistem, Furnizorul nu este obligat să livreze produsul la preţul afişat eronat, ci poate să ofere livrarea la preţul corect, iar cunoscând acest lucru Clientul poate să renunţe la achiziţionare.

3.5. Furnizorul acceptă comanda prin intermediul paginii web doar de la Clientul înregistrat şi numai dacă acesta completează toate rubricile necesare comenzii. (Dacă Clientul completează greşit sau incomplet vreo rubrică, va primi un mesaj de eroare de la Furnizor.) Furnizorului nu-i revine nicio responsabilitate pentru întârzierile, problemele și erorile rezultate ca urmare a introducerii de date greşite şi/sau incomplete de către Client. 

 

3.6. Trimiterea unei comenzi prin magazinul Online Extreme Digital este posibilă după autentificarea care urmează procesul de înregistrare și prin utilizarea coşului, Clientul poate pune produsele selectate în coş prin utilizarea link-ului „În coş” de pe pagina de prezentare a datelor/informaţiilor detaliate ale produsului ce apar după accesarea unui produs. Modificarea conţinutului coşului este posibilă prin accesarea linkului Coş, unde se poate preciza cantitatea dorită din fiecare produs, respectiv conţinutul Coşului poate fi și şters. În situația în care Clientul a finalizat introducerea produselor în Coş, poate să verifice, înainte de trimiterea comenzii, pe pagina „Casă” care apare după accesarea link-ului Casă, datele comenzii, poate să modifice adresa de facturare şi de furnizare, poate să aleagă modul de plată şi de livrare, precum poate să adauge menţiuni la comanda depusă. De pe pagina „Casă”, după accesarea link-ului Înapoi, Clientul poate din nou să modifice conţinutul coşului sau alte date în funcţie de nevoile sale. Expedierea comenzii și trimiterea ofertei are loc după accesarea link-ului Trimite comanda ce se găseşte pe pagina Casă. 

4. Remedierea unor erori de introducere a datelor

4.1. Clientul are posibilitatea să remedieze erorile privind introducerea datelor în oricare etapă a procesului de comandare a unui produs, până la trimiterea comenzii către Furnizor, în magazinul online, (de ex. ștergerea unui produs din Coș prin click pe textul Ștergere). 

5. Prevederi referitoare la ofertă și confirmare. 

5.1. După sosirea ofertei de cumpărare (comenzii) din partea Clientului, Furnizorul îi trimite acestuia o confirmare, în mod automat, prin intermediul unui e-mail, în termen de 48 de ore, care conține datele introduse de Client în momentul cumpărării produsului sau pe parcursul înregistrării (de ex. Informații legate de facturare și livrare) informațiile de identificare a comenzii, data plasării acesteia, lista elementelor aferente produsului comandat, cantitatea, prețul produsului, cheltuielile de transport și prețul total final. Prin acest e-mail de confirmare Clientul este doar informat în legătură cu faptul că Furnizorul a primit comanda. 

 

5.2. Clientul nu intră sub incidența prevederilor legate de obligativitate de ofertare, în cazul în care nu primește în termen de 48 de ore e-mailul de acceptare din partea Furnizorului. 

 

5.3. În cazul în care Clientul a trimis deja comanda către Furnizor și constată erori în ceea ce privește e-mailul de confirmare trebuie să semnaleze acest lucru în termen de 1 zi Furnizorului, darpoate semnala eroarea și în momentul în care Furnizorul ia legătura cu el telefonic, în interesul evitării îndeplinirii unor comenzi nedorite. 

 

5.4. Comanda reprezintă o încheiere de contract pe cale electronică, conform prevederilor legii 5 din 2013 privind codul civil și legii CVIII din 2001 privind serviciile comerciale electronice și serviciile referitoare la societatea informațională. Contractul intră sub incidența hotărârii de guvern 45/2014 (II.26.) privind reglementările detaliate referitoare la contractele dintre consumator și întreprindere și este în conformitate cu directivele 2011/83/EU ale Parlamentului și Consiliului European privind drepturile consumatorilor. 

6. Condiţii de livrare şi de plată 

6.1. Furnizorul livrează produsele la domiciliu gratuit cu mijloace de transport proprii sau prin apelare la o firmă de curierat, în cazul în care valoarea brută a comenzii ajunge la valoarea afișată pe pagina web pentru asigurarea gratuită a transportului. În cazul unor comenzi care nu ajung la valoarea necesară pentru asigurarea transportului gratuit, cheltuielile de transport sunt suportate de către Client astfel încât costurile respective vor fi specificate pe factură. Clientul se poate informa în legătură cu tarifele de transport accesând linkul http://www.edigital.ro/livrare_la_domiciliu. În cazul în care se primesc de la un Client mai multe comenzi în aceeași zi, acestea vor fi luate în considerare separat, iar transportul gratuit va fi asigurat doar pentru produsele care depășesc suma stabilită pentru acest lucru. În situația în care Clientul semnalează în momentul plasării celei de a doua comenzi, iar Furnizorul informează că mai există posibilitatea, comenzile pot fi cumulate, însă acest lucru nu este posibil în cazul produselor pentru care au fost deja demarate procedurile de livrare. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica tarifele de transport în cazul în care noile tarife intră în vigoare în momentul publicării pe pagina web. Modificările nu influențează prețurile de achiziționare a produselor deja comandate. 

 

6.2. După confirmarea posibilității de îndeplinire a comenzii, Furnizorul asigură Clientului oportunitatea de a selecta perioada de livrare, care însă nu reprezintă o dată și oră concretă, ci un interval apropiat. Furnizorul nu are posibilitatea de a asigura livrarea la o oră stabilită concret. În meniul Servicii ale Paginii web, termenele de livrare comunicate sub link-ul Livrare la domiciliu sunt de natură exclusiv informativă, termenul efectiv de livrare apare de fiecare dată în mesajul de confirmare a comenzii. 

6.3. Serviciile anunțate pe pagina web sunt îndeplinite de Furnizor în locația specificată în mesajul de confirmare. 

 

6.4. Clientul se poate informa în legătură cu modalitățile de plată asigurate de Furnizor, respectiv în legătură cu posibilitățile de preluare luând legătura cu Serviciul Clienţi. 

 

6.5. Informaţii suplimentare despre modalităţile de plată pot fi vizualizate pe pagina.

6.6. Factura: Pentru confirmarea platii clientului de catre furnizorul de servicii, acesta va emite, după trimiterea comenzii, o factura electronica pe adresa email specificata de client. Acceptarea Termenilor si Conditiilor reprezinta acordul primirii facturii electronice. Dupa acceptarea Termenilor si Conditiilor, clientul isi da acordul ca furnizorul sa-i emita factura electronica. 
In conformitate cu cele de mai sus, prin plasarea comenzii, modificarea comenzii si prin acceptarea prezentului Termenilor si conditiilor, clientul isi da acordul explicit pentru primirea facturii electronice emise de furnizor, in conformitate cu reglementarile in vigoare, respectiv pentru descarcarea acesteia din meniul Facturi din pagina persoanala sau din email-ul trimis de furnizor in acest sens pana la termenul stabilit pentru acest lucru. Factura electronica este disponibila pe pagina Personala a clientului cel putin pana la o data definita, conform legilor speciale (privind TVA si Contabilitatea).
Factura emisa de Furnizor este prevazuta, prin insarcinare primita din partea acestuia, de Netlock ZRT, cu marca temporala si semnatura electronica. Factura electronica emisa pe cale electronica de Furnizor reprezinta document contabil, care este corespunzator  in intregime pentru identificarea fiscala, conform reglementarilor privind Contabilitatea si TVA. Facturile emise pe cale electronica pe baza reglementarilor in vigoare, trebuie pastrate in format electronic. Factura originala electronica, ca document contabil emis pe cale electronica, confirma in mod autentic existenta drepturilor si obligatiilor privind plata taxelor. 
In baza acestora, Clientul care plaseaza comanda pe cale electronica si doreste sa preia produsul prin livrare (punct de preluare, transport la domiciliu) va primit in toate cazurile factura electronica, conform celor de mai sus.

 

7. Dreptul de renunțare. 

Prevederile de la acest punct se referă exclusiv la persoanele fizice, care achiziționează, comandă, primesc, folosesc, iau în primire marfă în afara sferei profesionale, ocupaționale sau comerciale, respectiv sunt destinatarii comunicării comerciale, ofertei referitoare la marfă (mai departe Consumatori). Consumatorul sau o persoană desemnată de acesta are dreptul să renunțe fără a specifica motivul, în cazul unui contract de predare-primire, la produs sau la unul dintre produse în cazul mai multor produse, în termen de paisprezece (14) zile de la data stabilită pentru preluare.
Consumatorul își poate exercita dreptul de renunțare și în perioada cuprinsă între ziua încheierii contractului și cea a preluării produsului. 
Consumatorul nu are dreptul de renunțare:

 • în cazul preluării unor înregistrări audio sau video, respectiv a unor copii software pentru calculator sigilate, dacă consumatorul a desfăcut pachetul după predare

 • în cazul unor produse care nu sunt prefabricate, care au fost confecționate la comanda sau solicitarea Clientului sau a unor produse care au fost personalizate în mod evident;

 • furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumparator (masini de tuns si de format parul, perii de par, aparate de ras pentru femei si barbati, epilatoare, dispozitive IPL durabile pentru epilat, instrumente de ceruit, produse de indepartat fire de par pentru femei si barbati, periute de dinti electronice, rezerve pentru periute de dinti, termometre, inhalatoare etc.).

7.1. Exercitarea dreptului de renunțare și etape 

7.1.1. În cazul în care Consumatorul dorește să își exercite dreptul de renunțare, este obligat să trimită Furnizorului declarația explicită în acest sens (de ex. prin poștă, fax sau pe cale electronică) prin folosirea contactelor precizate în CCG, la punctul 1. Consumatorul își poate exercita dreptul de renunțare în cazul în care trimite Furnizorului declarația în termenul precizat mai sus. 

 

7.1.2. Consumatorul are responsabilitatea să se asigure că și-a exercitat dreptul de renunțare în conformitate cu prevederile stabilite la punctul 7. 

 

7.1.3. În ambele cazuri Furnizorul va confirma Consumatorului prin e-mail primirea declarației de renunțare. 

 

7.1.4. Renunțarea în scris trebuie considerată valabilă și în termen dacă Consumatorul trimite Furnizorului declarația respectivă în termen de 14 zile calendaristice sau chiar în cea de a 14-a zi. 

 

7.1.5. În cazul semnalării prin intermediul poștei va fi luată în considerare data predării corespondenței la poștă, iar în situația notificării prin intermediul e-mailului sau fax-ului va fi luată în considerare data trimiterii pentru calcularea termenului limită. Consumatorul va trimite prin poștă corespondență recomandată, astfel încât să poată fi dovedită data predării. 

 

7.1.6. Consumatorul are obligația să trimită fără întârzieri nemotivate produsul comandat la adresa Furnizorului de la punctul 7.1.8. în cazul renunțării, cel mai târziu în 14 zile de la data anunțării intenției de renunțare. Se consideră că termenul este respectat dacă Consumatorul trimite produsul înainte de expirarea termenului de 14 zile (îl expediază prin poștă sau îl predă unui curier comandat de către acesta). 

 

7.1.7. Cheltuielile aferente retrimiterii produsului către Furnizor sunt suportate de către Client. Furnizorul nu are posibilitatea preluării coletelor retrimise cu plată la primire. Consumatorul nu trebuie să suporte nici un fel de alte cheltuieli în afară de cele legate de retrimiterea produsului. Dreptul de renunțare poate fi exercitat, în cazul produselor achiziționate cu transport la domiciliu și în magazinele de specialitate ale Furnizorului. La cererea Consumatorului, Furnizorul se ocupă de procedurile de transport, solicitările în acest sens fiind primite la serviciul clienți. 

 

7.1.8. Punct de preluare: Service și punct de preluare Extreme Digital, 1044 Budapest, Ezred u. 2., (Európa Center Logisztikai Park). 

8. Garanție

8.1. Garanția obligatorie 

8.1.1. Furnizorul are obligația să asigure garanție pentru produsele sale conform Codului Civil Ungar și a Hotărârii de Guvern 151/2003., ceea ce înseamnă că este scutit de această obligativitate doar dacă dovedește că avariile au survenit ca urmare a utilizării necorespunzătoare a produsului. 

8.1.2. Perioada de garanție începe din momentul predării produsului Clientului sau punerii acestuia în funcțiune. 

8.1.3. Sunt considerate produse durabile de consum cele specificate în anexa O.G. 151/2003. (IX.22.) și în cazul cărora este obligatorie asigurarea unei perioade de garanție de 1 an. 

8.1.4. În cazul garanției, Consumatorului i se cuvin aceleași drepturi ca cele specificate la punctual 9.1. 

8.1.5. Furnizorul este scutit de obligația privind garanția doar dacă dovedește că eroarea a fost cauzată după îndeplinire. 

8.1.6. Clientul nu are însă dreptul să solicite în paralel și garanție comercială sau garanție pentru accesorii, pentru aceleași defecțiuni. 

8.1.7. Termenul de reparare a unui produs aflat în garanţie este de maximum 30 zile calendaristice. Termenul începe în momentul în care produsul este recepţionat de către furnizor. 

8.1.8. Cheltuielile legate de transportul produsului defect până la punctul de lucru al furnizorului îi revine Clientului. 

8.2. Garanția voluntară

8.2.1. Furnizorul asigură garanție pentru o perioadă specificată în informațiile despre produse, pentru cele comercializate pe pagina web, care poate fi mai lungă și decât cea prevăzută în ordonanța de guvern. Furnizorul transmite informațiile privind perioada de garanție pentru anumite produse cel mai târziu în momentul preluării acestora de către Client, aflându-se între datele specificate pe bonul de garanție. 

9. Răspundere 


9.1. Datele de pe pagina web au fost afișate cu bună credință și au doar scop informative, Furnizorul neasumându-și responsabilitatea pentru acuratețea sau caracterul complet al acestora. 

9.2. Clientul poate folosi pagina web exclusiv pe propria răspundere și acceptă faptul că Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile materiale sau ne-materiale care pot să apară în timpul utilizării, cauzate din neglijență gravă sau de infracțiuni. 

9.3. Furnizorul exclude orice responsabilitate legată de comportamentul utilizatorilor paginii web. Clientul este singurul responsabil pentru propriul comportament, iar Furnizorul colaborează în totalitate cu autoritățile în vederea depistării ilegalităților. 

9.4. Paginile serviciului conțin link-uri care fac legătura cu paginile altor furnizori. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru practicile privind protecția datelor și alte activități ale acestor furnizori. 

9.5. Furnizorul are dreptul dar nu și obligația de a controla conținuturile făcute eventual publice de Clienți pe parcursul folosirii paginii web, iar în ceea ce privește aceste conținuturi Furnizorul are dreptul, dar nu și obligația de a căuta indicii privind desfășurarea unor activități ilegale. 

9.6. Având în vedere caracterul global al Internetului, Clientul acceptă că va respecta și reglementările naționale de specialitate pe parcursul utilizării paginii web. Responsabilitatea aparține Clientului în cazul desfășurării oricărei activități legate de utilizarea paginii web care nu este premisă de legislația statului său. 

9.7. Clientul are obligația să semnaleze de îndată Furnizorului depistarea unor conținuturi reprobabile pe pagina web. În cazul în care Furnizorul stabilește în cadrul unor proceduri derulate cu bună credință că notificarea este justificată, are dreptul să șteargă fără întârziere sau să modifice informația respectivă. 

10. Drepturi de autor

10.1. Pagina web se află sub protecția reglementărilor privind drepturile de autor. Furnizorul este titularul drepturilor de autor sau utilizatorul îndreptăţit al tuturor conţinuturilor publicate pe parcursul exercitării serviciilor accesibile pe Pagina web sau prin intermediul Paginii web: orice drept de autor sau alte creaţii intelectuale (inclusiv, printre altele, toate elementele grafice şi alte materiale, aspectul interfeţei web, editare, utilizarea de software şi alte soluţii, idei şi punerea în aplicare). 

10.2. Salvarea fizică pe suporturi fizice sau de transport date ori printarea conținutului paginii WEB sau anumitor părți ale acesteia este permisă în scop personal ori în urma primirii acordului prelabil în scris din partea Furnizorului. Pentru utilizarea în alte scopuri decât cele personale – de ex. stocarea în baza de date, transmiterea, publicarea sau asigurarea posibilității de descărcare, introducerea în circuit comercial-este necesar exclusive acordul scris prelabil al Furnizorului. 

10.3. În afară de drepturile specificate în actualul CCG, înregistrarea, utilizarea paginii web, respectiv niciuna dintre prevederile CCG nu oferă Clientului utilizarea sau valorificarea vreunei denumiri comerciale sau mărci înregistrate. În afară de afișările aferente utilizării corespunzătoare a paginii WEB și a copiilor realizate în scop personale, creațiile intelectuale nu pot fi utilizate sau valorificate în nici un caz fără acordul prealabil scris al Furnizorului. 

11. Posibilități de validare 

11.1. Soluționarea reclamațiilor Clientul are posibilitatea să anunțe eventualele sale obiecții ca și consumator legate de produse sau activitatea Furnizorului, conform datelor de contact afisate mai jos:
Asistenţă clienţi (Serviciul de relaţii cu clienţii)

 • Adresa: Ungaria, 1033 Budapesta, str. Reményi Ede, nr. 23.
 • Programul de lucru al Serviciului de relaţii cu clienţii (personal): L-V: 9:00 – 17:00
 • Telefon: +40 373 745101
 • Programul de lucru al Serviciului de relaţii cu clienţii apelat prin telefon: În zilele lucrătoare: între 9:00 – 18:00, sâmbătă şi duminică închis.
 • Telefax: +36 (1) 240 1791
 • Persoana de contact: Gina Groza, responsabil regional
 • E-mail: [email protected]
 • Termen maxim de răspuns la întrebările sosite prin fax/ e-mail: 2 zile lucrătoare


În baza reglementărilor în vigoare, reclamațiile verbale sunt verificate de îndată de Furnizor și le soluționează în situațiile în care caracterul reclamațiilor permite acest lucru. În cazul în care Clientul nu este de acord cu modul de gestionare a reclamației sau verificarea imediată a reclamației nu este posibilă, Furnizorul va întocmi un proces verbal pe care legat de reclamație și punctul său de vedere în chestiunea respectivă și îi va preda Clientului un exemplar, la fața locului, dacă reclamația este transmisă personal. În cazul reclamațiilor transmise telefonic, documentul va fi trimis Clientului cel mai târziu în termenul stabilit pentru reclamațiile în scris și se va proceda în continuare în conformitate cu reglementările stabilite pentru astfel de cazuri. Furnizorul are obligația să verifice reclamațiile în scris în termen de 30 de zile de la primirea acestora și să ofere un răspuns, respectiv să ia măsuri pentru ca răspunsul să ajungă la Client. În cazul respingerii unei reclamații, Furnizorul este obligat să își motiveze decizia în răspunsul trimis în acest sens. Furnizorul are obligația să păstreze timp de cinci ani procesul verbal privind reclamația și copia răspunsului oferit. 

 

11.2. Alte posibilități de validare În situațiile în care eventualele litigii în materie de consum dintre Furnizor şi Client nu sunt soluționate pe parcursul negocierilor, Clientului îi stau la dispoziţie următoarele posibilităţi:

 • Să noteze în cartea cumpărătorilor care se găsește în fiecare magazin al Furnizorului și care va răspunde în scris în termen de 30 de zile.
 • Să depună o plângere la autorităţile de protecţie a consumatorilor competente de la locul său de reşedinţă. În urma evaluării plângerii autorităţile decid cu privire la aplicarea procedurii de protecţie a drepturilor consumatorului.
 • Să apeleze la Curtea de arbitraj. În vederea soluţionării amiabile, în afara instanţei judecătoreşti, a litigiilor în materie de consum privind calitatea, siguranţa şi aplicarea regimului de răspundere a produselor, precum încheierea şi executarea contractului, Clientul poate să iniţieze o procedură la Curtea de arbitraj de pe lângă Camera profesională competentă de la locul de reşedinţă.

 

Contactele Curții de Arbitraj din Budapesta:

 • 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 39.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 9.
 • E-mail cím: [email protected]
 • Fax: 06 (1) 488 21 86
 • Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

Proceduri judiciare. Clientul este îndreptăţit la valorificarea pretenţiilor provenite din litigiile în materie de consum, în cadrul unei proceduri civile, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 4 din 1959 Cod civil, respectiv dispoziţiile Legii nr. 3 din 1952 Cod de procedură civilă. 

12. Alte dispoziţii


12.1. Magazinul Online Extreme Digital este un sistem informaţional bazat pe sistemul de operare Linux / PHP, având grad adecvat de securitate, utilizarea lui nu reprezintă risc, însă vă recomandăm să luaţi următoarele măsuri de precauţie: folosiţi software actualizat de virus şi de spyware, instalaţi actualizări de sistem de operare de securitate. Achiziţiile efectuate pe Pagina web presupun cunoaşterea de către Client a limitelor tehnice şi tehnologice ale Internetului şi acceptarea erorilor care rezultă din tehnologie.

12.2. În magazinul online al Furnizorului sunt îndeplinite comenzi referitoare doar pentru cantităţi de uz casnic.

12.3. Furnizorul de servicii poate în orice moment să modifice unilateral CCG. Furnizorul va informa utilizatorii prin intermediul e-mail-ului în legătură cu modificările înainte de intrarea acestora în vigoare. În momentul intrării în vigoare a modificărilor, utilizatorii înregistraţi trebuie să le accepte pe acestea în mod explicit pentru a putea utiliza pagina web. 

Budapesta, 10 octombrie 2014.
Pentru descărcarea documentului în format pdf dați click aici: CLAUZE CONTRACTUALE GENERALE